มอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

มอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อมอบโล่แทนคำขอบค... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2561 และวางแผ... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • มอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

    มอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

  • ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

    ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน ก

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

    อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ แล

Display # 
Title Author Hits
มอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือ Written by admin 5
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 Written by admin 4
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ Written by admin 14
การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน Written by admin 17
จัดอบรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ E-Commerce รุ่นที่ 4 Written by admin 29
สัมมนาถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก Written by admin 35
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งการเก็บขยะ เก็บกวาดใบ้ไม้ Written by admin 38
อบรมในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย Written by admin 25
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มาเยี่ยมพบปะพูดคุย Written by admin 24
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ E-Commerce รุ่นที่ 3 Written by admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.