วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

17 มกราคม 2563 เวลา 7.00น. นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

8 มกราคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

    วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

  • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

    สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาค

  • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

    ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Display # 
Title Author Hits
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ Written by admin 2
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม) Written by admin 23
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ Written by admin 4
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อำเภอวังน้อย Written by admin 10
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 แล้วพบกัน กรกฎาคม 2563 นี้ Written by admin 14
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2562 Written by admin 12
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ Written by admin 11
แจกแผ่นพับฯการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ Written by admin 15
กรกฎาคม 2563 แล้วพบกัน "สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563" Written by admin 23
ทำความสะอาดบริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย Written by admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.