๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

 

๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

    ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

  • ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

    ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนั

  • อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

    อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

Display # 
Title Author Hits
๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔ Written by admin 28
ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด) Written by admin 41
อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 Written by admin 43
ประชุมชี้แจง(เพิ่มเติม) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 Written by admin 69
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๒๕๖๔ Written by admin 60
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันฯ Written by admin 53
ลงพื้นที่ สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน Written by admin 71
ประชุมคณะกรมการจังหวัด​ ครั้งที่​ ๓/๒๕๖๔ Written by admin 46
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Written by admin 32
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Written by admin 35

Subcategories

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.