ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver) ของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค กันยงวัฒนา จำกัด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) ของสำนักงานสถิติจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

กรกฎาคม สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาร่วมใจ ช่วยกันให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

    ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กั

  • กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

    กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

Display # 
Title Author Hits
ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver) Written by admin 2
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Written by admin 7
กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล Written by admin 5
14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน Written by admin 15
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 11
ช่องทางการให้ข้อมูลสำมะโนประชากร Written by admin 19
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 Written by admin 12
ลงพื้นที่อำเภอบางซ้าย Written by admin 14
วันมาฆบูชา ๒๕๖๓ Written by admin 12
ลงพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอท่าเรือ และอำเภอบางบาล Written by admin 14

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.