ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver) ของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค กันยงวัฒนา จำกัด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) ของสำนักงานสถิติจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

กรกฎาคม สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาร่วมใจ ช่วยกันให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

    ร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคม(The Giver)

  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนครัวเรือนตัวอย่างในโครงการสำรวจประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กั

  • กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

    กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.