วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้... อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ

จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติในเดือนพฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งอธิบาย ให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในเรื่องของตัวชี้วัดที่สำคัญของสำนัก... อ่านเพิ่มเติม...

สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอย... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

    วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

  • จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ

    จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ แล

  • สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

    สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงส

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.