แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

เริ่มสำมะโน เดือน กรกฎาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม...

แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจโครงการต่างๆ และได้ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ที่จะเริ่มทำสำมะโนเดือน กรกฎาคม ปีหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง

อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

    แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

  • แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

    แจกแผ่นพับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง

    อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.