วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๓

วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 6 เมษายน 2563 นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2563 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 7.00น. นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2563 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นางสาววรรณา แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองอโยธยา โดยมีนายภานุ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๓

    วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๓

  • วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

    วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

  • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.