ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ๒๕๖๒

เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ๒๕๖๒

9 ตค. 62 เวลา 13.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน เพื่อจัดสรรให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ 4 กันยายน เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ/อบรมแบบสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference และเวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสรุปงานในเดือนที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 62

... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

    ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย

  • เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ๒๕๖๒

    เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า

  • ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

    ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.