วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

17 มกราคม 2563 เวลา 7.00น. นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

8 มกราคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

    วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

  • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาคม)

    สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มสำมะโนฯ เดือน 7 (กรกฎาค

  • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

    ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.